NNBA 2016 - UTSETTES til 2017

Vi må dessverre informere om at Nordnorsk bygg- og anleggsmesse (NNBA) ikke kan gjennomføres som planlagt 10.-12.06.16 på grunn av den pågående og fastlåste hotellstreiken. Selve messeområdet er ikke direkte berørt, men Tromsø er sterkt berørt av streiken med en rekke hoteller som er helt eller delvis stengt. Messens hovedhotell, Radisson Blu Tromsø er helt stengt, og utgjorde en stor del av messens hotellreservasjon som ved en streik ikke blir tilgjengelig. I tillegg skulle hotellet arrangere festmiddag for mer enn 400 personer, samt forestå kafedrift på området. Messen har formidlet bort i mot 1700 romdøgn i forbindelse med messen, der ¾ deler av dette er på hoteller som er helt eller delvis stengt. At flere andre Tromsøhoteller utenfor vår booking også er stengt eller delvis stengt gjør at mange av de som har ordnet hotell på egen hånd også vil bli berørt, og at det er bort i mot umulig å få flyttet bestillinger til andre hotell.

Dette er med andre ord en force majeure situasjon, som messen sterkt beklager, men dessverre ikke har noen skyld i eller kan påvirke. Situasjonen gjør at messen, og sikkert mange andre berørte, vil påføres kostnader. I en force majeure situasjon er dette dessverre kostnader som hver enkelt selv må dekke, eventuelt gjennom egne forsikringer. Messen har dessverre ingen form for avbestillingsforsikring eller lignende som kan benyttes.

Messen flyttes derfor frem i tid, og planlegges gjennomført på samme sted og med samme program ett år frem i tid. Det jobbes foreløpig med ny messedatoer 09.-11.06.17.

Ut fra dette håper og forutsetter vi at alle utstillere fortsatt ønsker å være med på å arrangere NNBA på nytt tidspunkt i 2017. Alle reservasjoner og bestillinger vil stå som i dag, og man beholder reservert plass på standområdet.

Hvis noen mot formodning ikke ønsker dette ber vi om tilbakemelding på post@nnba.no

innen 10.06.16. For å kunne beholde oversikten er det dessverre ikke mulig å ta i mot slike tilbakemeldinger på telefon.

Men hvis det er noen som ønsker mer info, kan følgende kontaktes:

Torill Bentsen        40 24 62 24

Siren Somby         41 93 33 59

Vibeke Hemmingsen                                 95 73 46 14

Lars Erik Flygel        95 19 21 85

Vi beklager igjen de ulemper denne utsettelsen medfører, men starter allerede nå arbeidet med å arrangere messen i 2017!

 

 

Arrangert av
Design by Chiligroup | Powered by i-tools.no